Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

PREDIKANTER UTSENDT FRA MENIGHETEN


Opp gjennom årene er det mange både predikanter og misjonærer som har blitt utsendt fra menigheten Betania. Det er også naturlig at et friskt menighetsliv alltid vil fostre fram kvinner og menn som helt ønsker å vie sitt liv og tid i Herrens tjeneste.
Johan Magnussen ble omvendt 16 år gammel og han begynte tidlig sin prekenvirksomhet. I Oddvar Nilsens bok ”… og Herren virket med”, finner vi Magnussen første gang omtalt i 1911, både som en markant personlighet ved siden av pastor Barratt og som evangelist i Gudbrandsdalen med besøk i Vinstra, Kvikne og
Kvam. I 1913 finner vi ham på Røros, i 1914 i Notodden, i 1916 i Hedalen. Han er blant dem som er mest omtalt i boken. Da pinsebudskapet nådde Larvik og da menigheten ble dannet, var det naturlig at Magnussen ble sterkt knyttet til menigheten Betania.

Det var særlig Telemarksbygdene han senere besøkte og her opplevde han tallrike vekkelser. Johan Magnussen døde i Larvik 4. oktober 1940 og ble fulgt til graven av en stor skare av de predikanter han i årenes løp har vært med å fostre fram i pinsevekkelsen.


Andreas Gundersen var utsendt som evangelist fra menigheten. I januar 1919 deltok han på det første bibelkurset i Filadelfia, Oslo. På farvelmøtet på avslutningsdagen 16. februar var det Andreas Gundersen og Rein Seehuus som talte i møtet. Fra den første tiden som evangelist finner vi at han var på Tjømø, i Tønsberg, fra 1932 var han forstander i Stavanger.
I 1932 økte menigheten i Zion, Stavanger med hele 37 nye medlemmer. Han viet mye av sin tid til forsømte steder hvor menighetene var små. Det var en særdeles trofast og betydningsfull tjeneste han på denne måte fikk utføre. Med sin fine ferd vant Andreas Gundersen seg mange venner. I boken ”… og Herren virket med” finner vi i oversikten for 1944 en liten notis med overskriften ”Ufrivillig avbrudd i tjenesten”: ”Etter et ufrivillig opphold i vel et år, har jeg igjen fått den nåde å reise om med evangeliet om Jesus. Gud være takk for det,” skriver evangelist Andreas Gundersen i KS 4. november. Det ”ufrivillige oppholdet” skyldtes at Gundersen havnet på Grini. Han var på Grini da menigheten feiret 25 år i eget lokale i 1943. Han fikk en knekk under dette oppholdet og kom aldri over det, men han var trofast i tjenesten og fikk føre mange til Jesus. Han døde i 1950 og ble 58 år gammel.

 

Arthur C. Gundersen ble frelst i 1921, i ung alder og reiste etter anbefaling av menigheten ut som evangelist i 1929. Hans første virkefelt ble Kongsberg. En gang forrettet han i en begravelse i Svarstad. Ut fra denne ble det vekkelse i bygden, en vekkelse som fikk stort omfang. Det ble ordnet menighet i Svarstad i 1937 og A. C. Gundersen var med i ledelsen. Han ble senere forstander i Notodden hvor han sluttet i 1944. I 1947 sviktet helsen og han ble avskåret fra å tale. Dermed ble han mer knyttet til sin hjemmenighet, og når han var frisk, deltok han som taler. Han var en skattet og ettertraktet forkynner. A. C. Gundersen var et fint stillfarende og tenkende menneske. Han var en åndshøvding, med spesiell gave til å tolke Guds ord. Hans forkynnelse var så rik og klar, at hans taler ble husket lenge. De siste årene var han med i menighetens eldsteråd som ledende
eldste. Arthur C. Gundersen gikk hjem til Gud 7. mars 1981.

 

Arthur Dyreng virket en tid i Nord-Norge som evangelist. Fra denne tiden sakser vi fra brev han sendte til menigheten 10. september 1934. Her skriver han om et besøk på Mo i Rana: ”Søkningen til møtene var ikke stor, men den økedes og de siste møtene jeg hadde var det riktig mange. Fikk også be med en sjel, men så tok noen fatt i henne og fortalte at hun kom til å bli djevelbesatt, og så turde hun ikke å komme mer. En søster som begjærte å bli døpt prøvde de også å hindre, men en dag var vi samlet oppe på et høyt fjell og så hadde vi dåpshandling der oppe i de meste fredeligste omgivelser. Vennene ville gjerne at jeg skulle stanset
lengre hos dem, men etter ca 2 måneder følte jeg det slik at jeg skulle videre.” Han skriver senere i brevet

 om besøk i Ofoten etter en båtreise fra Svolvær: ”Ja dette blev en lang reise fra den ene båt til den annen, og så endelig var vi fremme i Narvik søndag morgen kl ½7. Jeg hadde da reist i ett siden fredag og var meget trett, hadde kun sovet 2 timer på denne tid. Så fikk vi hvile oss en stund hos noen venner. Det var bestemt 3 møter om dagen, så det ble noe å stå i. Jeg kom jo overraskende på dem, men ble oppfordret til å delta i alle møtene. Vi hadde en herlig dag og tross all tretthet fikk jeg kjenne Jesus gav kraft og styrke. … Det er veldig tungvint å komme frem, må benytte båter overalt, og det blir jo kostbart, om jeg ikke fikk hjelp og støtte fra
dere kan jeg ikke forstå hvordan jeg skulle komme frem. … Det blir altså inntekt kr 20 (etter vel 2 mndrs virke, red. anmerkning) utgift kr 41 pluss mat som jeg har kjøpt.” Senere fikk han mange oppgaver i menig-

hetens utpostvirksomhet og litteraturarbeid.

Han var i mange år søndagsskolearbeider, en tid også som søndagsskolebestyrer. Arthur Dyreng var i en årrekke med i menighetens eldsteråd inntil han av helbredsgrunner måtte trappe ned. Han døde i september 1990, 80 år gammel.

 

Brede Olsen vokste opp på Østre Halsen og kom tidlig med i Indremisjonen. Han reiste tidlig ut som emissær etter å ha gjennomgått Indremisjonens bibelskole. Det fulgte vekkelse med Brede Olsen. Folk i Østfold snakker ennå om vekkelsen. Han hadde en spesiell evne til å be nyfrelste fram til frelsesvisshet. Etter krigen ble han døpt og tillagt menigheten Betania, hvor han fikk anbefaling som predikant i 1953. På grunn av sin grundige og bibeltro forkynnelse ble han en ettertraktet taler både i stevner og vanlige møter. I Betania ble han ofte benyttet som taler, og alle satte stor pris på å lytte til ham når han øste ut av ordets rikdommer. Brede Olsen gikk hjem til Gud etter et kort sykeleie 2. April 1975, nær 55 år gammel.

 

Eiliv Skogsletten var fra Borge i Lofoten. Han ble frelst i unge år blant Indremisjonen. Under krigen var han med i motstandsbevegelsen, mors bønner, fortalte han, hindret at han ble sendt til Tyskland i fangeleir. Kallet til å virke for Gud kom tidlig, og han reiste noen år i Den Indre Sjømannsmisjon og Norges Kristelige Ungdomsforbund, hvor han fikk være med om vekkelser. Flere bygdesamfunn ble berørt og mange takker Gud for at Eiliv Skogsletten kom i deres vei. I Indre Sjømannsmisjon hadde han oppgave som bestyrer på flere Fiskerhjem og ombord på ”Elieser”. Tidlig på 60-tallet flyttet familien til Larvik hvor hans hustru Gerd ble bestyrerinne på Kveldsol Aldershjem. De begynte da å gå i Betania hvor de begge ble døpt samtidig og tillagt menigheten. En tid senere ble Eiliv døpt i den Hellige Ånd og da kom trangen på nytt til å gå ut i tjenesten på heltid og han fikk da menighetens anbefaling. Han reiste først som evangelist, men var forstander i Austmarka 1967 - 71, Toten 1971 – 73, Ørje 1973 – 75, Hauge i Dalane 1975 – 78 og han avsluttet sin forstandertjeneste i Bø og Vinje i Telemark i 1983, han måtte da trappe ned på grunn av sykdom. Han var med i menighetens eldsteråd fra 1985 som ledende eldste til 1994. Han døde 13. juli 1996, 72 år gammel.

 

Willy R. Karlsen fra Helgeroa ble døpt og tillagt menigheten i 1964, han var da 16 år gammel. Han fikk menighetens anbefaling som evangelist i 1970. Hans virkefelt har for det meste vært vest-Telemark, Vestlandet og Sunnmøre. Som forstander har han betjent menighetene i Ulsteinvik, Gurskøy og Kviteseid. Han var også med i ledelsen i Klippen, Bremnes i flere år, mens det enda var utpost under Tabernaklet, Haugesund. Willy Karlsen har nød for sjelers frelse og han vitner enkelt og brennende om Jesus Kristus. Han har en god sangstemme og er til stor velsignelse med sin sang og musikk, han mestrer både trekkspill, piano og gitar. Han har også gitt ut egen kassett. Det er steder hvor pinsebudskapet er mindre kjent som har lagt på hans hjerte og han brenner for at også disse steder skal bli nådd med pinsebudskapet. Han har i alle år vært aktiv med kassett- og boksalg. Sammen med sin kone Sigrid og familien bor han nå på Røyksund på Bømlo. Etter sykdom har han vært nødt til å ta det mer med ro og hans virke nå er i nærområdene på Bømlo, Stord og distriktet.

 

Berit Sundet Olsen, som opprinnelig kommer fra Elverum, kom til menigheten som medlem i 1993. Hun hadde da i mange år vært et aktivt medlem i Metodistkirken. Ganske tidlig var det klart at det brant en flamme i henne for å nå mennesker som hadde spesielle problemer fra barndom og oppvekst. Hun gjorde etter hvert kjent sitt kall som evangelist og fikk anbefaling fra menigheten i januar 2001. Hun besøker menigheter med forkynnelse og sang, først ved siden av sitt daglige arbeid, senere på heltid. Hun har sammen med sin mann, Thore, hatt et åpent hjem for mennesker som sliter og mange er de som har funnet hjelp hos henne og dem. Rundt om i landet har hun hatt mange seminarer med ”Omsorg” som utgangspunkt. I forbindelse med sine seminarer har hun også fått undervist helsepersonell på mange steder i landet. Og hun legger aldri skjul på sitt ståsted i slike sammenhenger! Hun har også en stor tjeneste med sang og mange er de CD-er som hun har gitt ut, hele 6 stykker. Likeså har hun tatt i bruk moderne metoder med å utgi sin forkynnelse og undervisning på DVD. Dette fører igjen til at mange som ikke kommer seg til møter kan se og høre henne hjemme i sine egne stuer.

 

Eigil Rognlien fra Langangen ble en kristen på Langangen Bedehus i 1970. I 1984 kom han aktivt med i menigheten i forbindelse med oppstart av ungdomsarbeid. Han var da medlem i Evangeliehuset, Porsgrunn. Han har sitt daglige virke i Porsgrunn, men kallet som forkynner brant i ham og han er mye ute og taler i menigheter, også mye i Larvik. Hans forkynnelse er klar og direkte. Han ble etter hvert medlem i menigheten og var to perioder med i menighetens eldsteråd. I Larvik har han satt spor etter seg i mange unges hjerter og sinn. Han ledet ungdomskor, han satte i gang med ”Betania Country Choir” og senere sanggruppen "MannPower”. Han er også en habil maler og har hatt egne utstillinger. I et oppslag i Korsets Seier i mai 1998 blir han betegnet som ”Den malende evangelist”. Han er nå mer engasjert i Grenland og på ny medlem i Evangeliehuset, Porsgrunn.

 

Kjell Roar Johansen er fra Larvik og kom til menigheten i 1993. Han hadde da vært med i Metodistkirken noen år. Tidlig ble det klart at han hadde en sterk tjeneste som forkynner, og det var ingen overraskelse for menigheten da han ville gå ut i heltids forkynnelse. Etter et år på bibelskole, hvor han traff sin kone Jane, kom han til Salen, Halden som ungdomspastor 1996 -97. De giftet seg i sept. 1996. De virket i Volda som forstanderfolk i 1997 – 00. Her var det også mye utpostarbeid, Folkestad, Austefjorden, Ørsta og Fosnavåg. Fra 2000 har de bodd på Østlandet og betjent menigheter med sang og musikk. De var med i lederskapet i Betesda, Slemmestad til de flyttet til Charlottenberg i Sverige i nov. 2006. Her arbeidet  de med å revitalisere
menighetene i grenseområdet.

Oppdatert 1. juni 2023:

Siden okt. 2016 har paret bodd i London, Storbritannia, da de fikk et kall av Gud om å reise til England. Her har de aktivt forkynt Guds ord, samt virket for å reise opp femfoldige tjenestegaver med tanke på endetid og vekkelse. Kjell-Roar har også utgitt en bok om dette temaet, publisert hos Amazon.co.uk. Tittel: Activated for ministry, Kjell-Roar Johansen. https://amzn.to/43z8Rh4

 

Kolbjørn Løvdahl fra Tjølling har ikke vært utsendt som forkynner fra menigheten. Når han allikevel nevnes her så skyldes det hans store innsats i BeLa Radio. Gjennom nærradioen har han formidlet evangeliet til mange i Larvik og distriktene rundt. Kanskje er han den av menighetens medlemmer som har nådd flest mennesker gjennom de mer enn 20 år nærradioen har vært i drift. 27. mars 2003 hadde Østlands-Posten et oppslag som het ”600 ganger God onsdag, Larvik”. Her ble det bl.a. fokusert på at han hadde laget alle disse programmene helt alene, 1 ½ time hver onsdag. Senere er det blitt langt flere i de 5 årene som er gått siden den gang. I tillegg har han hatt andre typer programmer i BeLa Radio, og lytterskaren er stor. Likeså har han vært aktiv som tekniker alle disse årene.
I desember 2007 fik fikk han ”Årets frivillighetspris” fra Larvik Røde Kors for sin innsats på BeLa Radio.

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larviik