Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 STUA


En sen kveld i september 1993 ble Rudolf Leif Larsen ringt opp, og bedt om å oppsøke et narkomant par med barn i Larvik. Ettersom det også dreide seg om en dame, ble Kristin Haugland med. Sammen med henne kom Arnt Johnny Midtbø. Dette besøket ble oppstarten til flere års arbeid blant narkomane og andre
vanskeligstilte i Larvik. Og helt fra første dag var mottoet: Kan vi redde EN, så er det verd all jobbing. Etter ca en måned fikk paret plass på Evangeliesenteret. Før de dro, giftet de seg i Betania.
Etter hvert ble det kontakt med andre som arbeidet i dette miljøet, bl.a. Rudolf Opperud, Unni Hansen, FMN (Foreldreforeningen mot narkotika), og STUA ble tilbudt å dele lokalet som disse hadde i Storgt 44, i andre etasje i Festiviteten.
STUA startet med egen åpen kveld fredag 08.april 1994 fra kl 18-22. Østlands-Posten var positiv og  presenterte arbeidet som ble drevet ut fra STUA. Arbeidet økte etter hvert, det ble fengselsbesøk og Evangeliesenterets blad ”Ennå er det håp” ble delt ut.

Fra starten bestod styret av: Taran Larsen, Håkon Stensvold, Rudolf Leif Larsen og Arnth Johnny Midtbø. Medarbeiderne var mange, både folk fra Betania og andre. Vi hadde intern kasserer i hele perioden. Arbeidet ble velsignet med økonomisk støtte fra svært mange hold, også Larvik Kommune.
I mai 1996 flyttet STUA til Torstrand torg 3. Åpningstiden ble utvidet og STUA holdt nå åpen også på mandagskvelder kl 18-22. I desember 1997 flyttet STUA inn i Romberggt. 2.
Gjennom arbeidet i STUA er mange blitt helt rusfris, og mange av disse er kristne i dag. For mange var det vemodig at STUA ble lagt ned i år 2000, og menigheten mistet en vesentlig hjelpeinstans i byen. Likeså mistet menigheten en stor mulighet for evangelisering.

 

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik