Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

Rev 96 år med historie i August 2014


 

Henning Rugsveen

 

Haralds gate 8 er historie i nåværende form. Denne uken måtte bygningen fra 1918 gi tapt for gravemaskiner og nye leiligheter. Haralds gate 8 ble bygget av Pinsemenigheten Betania i 1918. Planene om nytt forsamlingslokale startet allerede i 1916, og pinseaften to år senere kunne lokalet innvies.
Menighetens kasserer, kjøpmann Henrik Henriksen Wiik, kunne ifølge lokalhistoriewiki.no til slutt legge fram et regnskap som viste et totalkostnad på 32.000 kroner. I 1992 flyttet pinsemenigheten til sitt nåværende bygg i Dr. Holms vei, etter å ha vokst seg ut av Haralds gate 8, som både var
forsamlingslokale, menighetskontor og huset BeLa radio. Haralds gate 8 og resten av kvartalet rives for å gjøre plass til 53 leiligheter og 1.500 kvadratmeter til næringsvirksomhet i det som heter Kvartal 9.

 

Orginal-artikkel > SE HER!

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik