Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Pinsemenigheten Betanias historie - forord

     


Pinsemenigheten Betania fylte 100 år i 2008. I forbindelse med jubileumsfeiringen har vi samlet litt stoff fra starten i 1908 og frem til i dag. Mye skulle vært tatt med, mange navn nevnt, men vi har funnet at vi må gjøre et utvalg. Men aller først kan vi si med Herrens tjener Paulus: ”Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst,” 1.Kor.3,6.

Det har alltid vært viktig hva mennesker som har vært tent i brann for Herren har gjort, og vi underslår heller ikke det i denne historiske oversikten, men aller viktigst er det til alle tider at det er GUD SOM GIR VEKST. Det er aldri feil å ta et tilbakeblikk, fordi historien lærer oss mye om hvordan vi skal takle ting i nåtid, men som kristne kan vi aldri leve på historien og gamle opplevelser med Gud. Vi må stadig videre fremover å oppleve Guds velsignelser i dag. Det var mye som var bedre før! Men vi lev

er i vår tid og må oppleve Gud i vår tid. Når vi vender blikket bakover nå så er det for å følge David i hans lovprisning og oppfordring: ”Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger,” Salm.103,2.

 

I 2008 er det 100 år siden menigheten begynte sin virksomhet på Feyerrønningen i Larvik. Og det er 90 år siden menigheten kunne innvie og ta i bruk sitt første ”Betania” i Haraldsgt 8, en bygning som ble solgt etter at menigheten flyttet inn i et nytt ”Betania” i oktober 1992. Vi stanser derfor opp litt og ser bakover med takk til Gud for alt hva Han har vært gjennom 100 år, og med tro på at Han som leder dem som planter og vanner, fortsatt skal la evangeliet (det gode budskap) lyde gjennom Pinsemenigheten Betania og gi vekst!

I 2011 er historien fra Feyerrønningen lagt til. Den er fortalt av Hilda Kvernstrøm som var menighetens første misjonær i Swaziland. Etter hvert kommer hele historien om Hilda og Johan Kvernstrøm.

 

Redigert og forfattet av
Gunnar Harkestad - Rudolf Leif Larsen

 

Mai 2008 / April 2011

 

 arrow12_R.gif

 

 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik