Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 1984 - 2008

 

 Følgende har vært forstandere i årene 1984 – 2008:

              

 

 

I periodene uten forstander etter 1996 har Rudolf Leif Larsen vært ledende eldste frem til september 2005. Da overtok Thore Olsen, som også er ledende eldste i jubileumsåret.
Menigheten er uten forstander i jubileumsåret, men har fått Frank Matre som vikar i halv stilling frem til forstanderspørsmålet løser seg.
Fra januar 1992 har forstandere hatt egen bolig, derfor ble menighetens forstanderbolig i Frostvedtveien 97 solgt i 1994 etter en tids utleie til andre.

 

Du finner mer informasjon i KS fredag 13. mai 1988 - KLIKK HER!!!

 

I pinsen 1988 ble det markert stort 80 årsjubileum for menigheten og 70 årsjubileum for lokalet Betania. Det ble utgitt stort festskrift til dette jubileet. Menigheten markerte jubileet med møter over 2 helger og tilkalte predikanter var misjonssekretær Reinert O. Innvær den første helgen, en helg som var satt i misjonens tegn. Forstander Terje Berg var med i ukemøtene og forkynneren Toralf Gilbrant talte i pinsens møter. Det ble ordnet med jubileumsmiddag for påmeldte på restaurant og pinsens møter ble opplevelsesrike for alle fremmøtte. Menighetsmusikken under ledelse av Rudolf Leif Larsen hadde øvd inn gamle pinsesanger fra Maran Ata-sangboken og i vekkelsesmøtet 1. pinsedags kveld ble Gilbrant så inspirert da menighetsmusikken sang at han impulsivt stilte seg opp og dirigerte sangerne og forsamlingen!

 

Menighetsmusikken 1988

Juniormusikken 1988

Ungdomsmusikken 1988

 

I september 2003 fikk menigheten sin første barnepastor. Morten Lindhjem var villig til å påta seg dette arbeidet vederlagsfritt. I hans tid som barnepastor ble det startet søndagsskole i forbindelse med søndags kveldsmøtene og ”Fredagsklubben”. Han gjorde tjeneste frem til sommeren 2005. Da det ble aktuelt med ny forstander i 2005 ble det klart at Anne Kristin Haugland, gift med Ove Haugland, var villig til å gå inn i denne tjenesten, nå som barne- og ungdomspastor i 50 % stilling. Hun sluttet i 2007.

 

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik