Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 OPP- OG NEDTURER

 

 I menighetens første tid var det en jevn og solid fremgang. Ved Pinsebevegelsens 30 årsjubileum i 1937 var det 210 medlemmer i menigheten, og menigheten var den største av de 5 menighetene som var dannet i Vestfold og 18ende størst i landet. I 1938 var det 227 medlemmer, men da var Tønsberg større i Vestfold med 230 medlemmer.

Da Pinsebevegelsens 50 års historie ble skrevet i 1956 var det 165 medlemmer i menigheten. I tillegg var det en meget stor del av menighetstilhørige.
Mange av dem var med i søndagsskole og ungdomsarbeid. Da Pinsebevegelsen var 50 år var det Reidar T. Christiansen, Peter E. Bjerck, F.A. Ramberg, Harald Mathisen, Ludvig Lauritzen og Arthur Dyreng som utgjorde menighetens eldsteråd, og Ola Holum var forstander.
Gjennom årene gikk medlemstallet noe tilbake. I 1969 var det 190 medlemmer og tilveksten sist år hadde da vært på 17 nye. I 1981 var medlemstallet på 200.
I en vekkelsesbevegelse er det ikke til å unngå at også nedturer finns. Og det har vært perioder med tilbakegang i medlemstallet gjennom disse 100 år. Men stagnasjon og tilbakegang har alltid vært en spore til øket innsats for ny fremgang, og bønn om vekkelse over byen er et konstant bønneemne.

 

 

  arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik