Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

NYTT MENIGHETSBYGG

 

Sist på 80-tallet ble det klart at menigheten begynte å vokse ut av sitt Betania i Haraldsgt 8. Her var det en stor sal og kjøkken i første etasje, toaletter og lillesal i underetasjen. I andre etasje var det menighetskontor og innredet studio for BeLa Radio. Dette ble for lite til det arbeidet som utviklet seg, og det ble for lite i forhold til den mengde av rom som det var behov for, i et mer moderne menighetsarbeid. Flere tomtealternativer for nybygg ble vurdert, bl.a. på Borgejordet. Likeså ble det vurdert å kjøpe naboeiendommen i Sverresgt slik at bolighuset der kunne rives og Betania utvides den veien. Men naboen var ikke interessert i en slik løsning. Det ble så vurdert å kjøpe det bygget som nå er Elkjøp, men dette ble vurdert som å ligge for langt fra sentrum.
I 1990 brant bolighuset i Dr Holms vei 7, og tomten skulle selges. Menigheten var ute med bud på denne og fikk tilslaget på kr 900.000. Vi var i gang! Økonomisk ble dette løst ved å bruke egenkapital som var samlet inn til nytt bygg, ca kr 450 000, og resten ble lånt. Og så var det enighet om at det ikke skulle startes bygging
før tom ten var betalt!

 

Markering av byggestart. Vi ser fra venstre: Eiliv Skogsletten, Gunnar Harkestad, Robert Pettersen, Harald Storrønningen, Finn Hansen (med trekkspill), Erik Grinden (med gitar), Augusta Larsen, Gunvor Frøvik og Rolf Haugen.

Du får et større bilde ved å klikke på det, eller HER.

 

Og høsten 1990 kunne spaden settes i jorden og grunnsteinen legges ned. Byggmester Helge Lindhjem hadde tegnet det nye bygget og alt var godkjent hos kommunale myndigheter, naboer var varslet og alt lå til rette for oppstart. Men så kom Larviks Bys Vel på banen og klagde på byggets utseende. Planene måtte revideres og nye tegninger lages. For menigheten var det en fordel å kunne ha huset innvendig omtrent slik det var planlagt, og så endre på fasadene. Den nye løsningen ble ikke dårligere enn den første, om mulig bedre. Menigheten fikk byggelån til oppføringen og offergleden i menigheten var stor. Forsinkelsen med omarbeiding av tegninger ble tatt med godt humør og med byggmester Lindhjem i spissen startet arbeidet opp. Fra menigheten var det en ivrig dugnadsgruppe som tok fatt og mange dager og kvelder i 1991 og 1992 ble brukt på bygget.

Dugnadsarbeidet ble ledet av Leif Kristiansen og mange var de som deltok. Ut fra en timepris på kr 100,- pr dugnadstime ble det regnet en arbeidsinnsats på ca kr 1 million.
Menighetens medlemmer var meget aktive og oppfinnsomme med tanke på å skaffe inntekter til bygget. Sist på 80-tallet og flere år fremover ble det holdt loppemarked, noe som gav en god netto. Likeså var det papirinnsamlinger i flere år i samarbeid med Larvik Kommune. I forbindelse med at tomten i Dr. Holms vei ble kjøpt, ble det også  vedtatt å gå i gang med utlodning. Dette ble holdt 2 ganger i året, i forbindelse med loppemarkedet og de årlige julemessene. Mange satset mye tid på dette og etter hvert kunne både loppemarkedene og papirinnsamlingene avvikles.

Ellen Hansen og Augusta Larsen på loppemarkedet i Hovlands-hallen
For større bilde:
KLIKK

Daværende brannsjef i Larvik, Rósen, var på befaring i bygget før det kunne tas bruk. Etter å ha gått gjennom alle rom, fortalte han at han hadde gått på søndagsskole i sin hjemby, og etter befaringen av bygget husket han ordene han hadde lært fra Bibelen, at ”i min Fars hus er det mange rom.” Og menigheten hadde fått mange rom til menighetsdrift i en ny tid.

 

 

Den 10. – 11. oktober 1992 ble bygget innviet. Tidligere misjonssekretær i PYM, Hans Svartdahl var hovedtaler og det ble en stor markering. I festen lørdag kveld var det menighetens medlemmer og innbudte som var til stede og etter festmøtet i storsalen, var peisestuen var dekket med langbord med plass til ca 160. Daværende ordfører Ragnar Johannessen (tidligere søndagsskolegutt i Betania) var der og ellers representanter fra alle menighetene i byen. Kommunen hadde tidligere bevilget kr 100.000 til bygget og ordføreren hadde med seg en plakett med Larviks byvåpen som gave. I tillegg ble det mange gaveoverrekkelser og blomster!

 

Også ved denne innvielsen hadde vi dåpshandling og forstander Gunnar Harkestad kunne døpe 3 venner på søndagen. Den første som gikk ned i det nye dåpsbassenget for å ”bli begravet med Kristus”, var Bodil Langerud Moen (bildet).

Se også her: Reportasje i Østlands-Posten 13. oktober 1992

 

Det nye lokalet fylte 10 år den 12 oktober 2002. LES HER!!!

 

 

 

 

 

 

 

arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik