Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

SANG OG MUSIKK 

 

 Pinsevennene har alltid vært et syngende folk, og menigheten Betania er ikke noe unntak fra det. Helt fra menighetens start har det vært mye sang og musikk i møtene.
Gjennom de aller fleste av menighetens 100 år har Menighetsmusikken vært aktiv, helt i starten ble sang- og musikkgruppen kalt Musikk-vennene. Grunnen til dette navnet var at alle som var med også spilte et instrument i tillegg til at de sang.
Andre navn som har vært brukt er Strengemusikken, Musikklaget og Musikkforeningen. Gitarer var det flest av, men både mandolin, trekkspill, fiolin, cello og fløyte var representert. Og noen husker fremdeles eldstebror Reidar Kristiansen når han satt og spilte cello, eller når han trakterte fiolinen .
Fra tidlige tider i menigheten finnes det fine bilder av Menighetsmusikken sammen med forstanderen. Og instrumentene er med på bildene.
Gitarene har  til dels fått hard medfart gjennom årene. Noen spilte i mer klassisk stil, andre slo på strengene og noen trakk i strengene. Til sammen gav dette fin musikk i tillegg til faste instrumenter. Om en av brødrene fortelles det at han ble kalt ”Menighetens rykende streng”, grunnen til dette var at han ofte trakk så hardt i
strengene at de røk!
Den som kanskje har ”holdt ut” lengst som musiker i menigheten er Finn Hansen. Lenge var han med og spilte i Menighetsmusikken, men mange husker ham som den trofaste organisten i formiddagsmøter. Da han ble takket av for noen år tilbake hadde han mer enn 40 års tjeneste bak seg på orgelkrakken!

 

Menigheten har også hatt, og har, dyktige solister, duettsangere og sanggrupper gjennom årene. To av dem har gitt ut flere kassetter, LP-plater og CD-er, Gerd Solveig Schjølberg og Berit Sundet Olsen.

Men det er ingen tvil om at det her kunne vært nevnt mange navn på dyktige sangere, noen som også kunne gitt ut sin sang om forholdene hadde lagt til rette for det.
Det er jo slik at sangen griper mennesker, spesielt når det oppleves at ordene og tonene kommer fra hjertet til den som fremfører. Gjennom årene er det ikke så rent få som er blitt så grepet av sangen at de har gitt sitt liv over til Jesus.
I de senere årene har sangstilen skiftet noe og for tiden er menighetsmusikken nedlagt. Men når de gamle sangene tas frem synges det med ”liv og sjel” fortsatt. For en del år tilbake fikk lovsangen en renessanse og er trukket mye frem som sangstil, og lovsangsgruppene har fått mye plass.

I tidligere tider var menighetsmusikken med på friluftsmøter og andakter på sykehus og alders- og sykehjem. Men spesielt var Menighetsmusikken benyttet i  søndagsmøter. De gledet med sine ”skrevne sanger” og de ledet fellessangen.
I de tidene hvor menigheten har hatt Ungdomskor har også de tatt sitt tak for å synge i de vanlige møtene. Gjennom årene har de avlastet Menighetsmusikken mange søndager. Det har også skjedd flere ganger gjennom årene at de forskjellige sang- og musikkgruppene har besøkt andre menigheter.
Og menigheten har hatt utallige besøk fra andre menigheters sang- og musikkgrupper. Det ene besøket førte til gjenytelse fra dem som ble besøkt. Allerede tidlig i menighetens historie ble lastebiler fylt med benker slik at så mange som mulig kunne delta på reisene til andre steder og menigheter.

 

 

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik