Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

SØSTERMISJONEN

 

Søstermisjonen i Betania som ble stiftet 20. februar 1929, ble nedlagt sist på 90-tallet. Det var ikke lenger nok interesse for å holde dette tilbudet i gang. Men i protokollen fra oppstarten leser vi at formålet skulle være «Innsamling til glede for gamle og syke i menigheten og til oppbyggelse for søstrene».

Gjennom årene har det vært drevet søstermisjon på 2 steder. De som bor i Stavernsområdet samles i hjemmene annenhver uke, og denne søstermisjonen holder på fremdeles. Den andre gruppen samlet seg i Betania annenhver uke.


De midler som ble samlet inn i Betania gikk de siste årene i hovedsak til Evangeliesentrene her i landet. Men det ble også sendt gaver til evangelister og misjonærer. Det som samles inn gjennom Stavernsgruppen går i hovedsak til misjonen i Kongo og noe til PYM barnehjelp.
Så må heller ikke glemmes alle besøk i hjemmene til gamle og syke og de mange blomsterhilsener til jul som søstermisjonen i Betania sto bak. Dette er senere overtatt av menighetens eldsteråd.

Bibelens ord var grunnlag for søstermisjonen, og ordet gjelder uansett: «Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! For vi skal høste i sin tid, så fremt vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk».
Ruth Grinden (bildet) var søstermisjonens siste leder.

 

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik