Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 UNGDOMSARBEID

I starten av menigheten, og mange år fremover, var det ikke aktuelt med eget ungdomsarbeid. Unge og eldre skulle være sammen i menighetens møter, og de skulle være med i samme sang- og musikkgruppe: Menighetsmusikken. Dette fungerte godt i en tid med få utfordringer og få tilbud til ungdommene. Men etter hvert som bl.a. kravene til fritidstilbud økte ble det aktuelt med eget ungdomsarbeid i menighetens regi. For å finne en start på dette må vi gå tilbake til sist på 1950-tallet. Forstanderparet Astrid og Ola Holum var flink til å be ungdommene med seg hjem etter søndagsmøtene. De hadde jo selv ungdommer i barneflokken sin den gangen, Ragnhild Instebø og Steinar Holum var unge da. Det utviklet seg sakte under Holums og Trannums tid som forstandere, og da Ragnar Engelstad var menighetens forstander er det registrert et fint og blomstrend

e ungdomsarbeid. Samlingsstedet var i stor grad hjemmet til Paulus og Jenny Barth-Nilsen. Midt på 80-tallet, vel 20 år senere, var det en egen samling for alle dem som var ung i menigheten i Engelstads tid, og det var
ikke få som kom!
I Tore Helge Rems forstandertid ble det satt i gang ungdomsmusikk under ledelse av Haldis Hansen. Hun sto for dette arbeidet i 7-8 år! Også i denne tiden og videre fremover blomstret ungdomsarbeidet og mange unge tok standpunkt for Jesus, ble døpt og lagt til menigheten. Før ungdomsmusikken ble startet opp var de unge og eldre sammen i menighetsmusikken. Nå ble det et skille, men ikke så få av de unge gikk over til menighetsmusikken når alderen var inne.
Ungdomsarbeidet har vekslet gjennom årene. Det har vært sterke perioder og svake perioder. Men hele tiden har menigheten hatt ungdommer. Etter at ungdomsarbeidet hadde lagt nede noen år, ble noen foreldre veldig tent på å gå i gang igjen sist på 1983. De tok initiativ, sammen med sine egne ungdommer, til ungdomssamlinger. De første var i private hjem, men raskt ble det så mange som samlet seg, at møtene måtte flyttes til Betania. Utover våren 1984 kom dette i mer ordnede forhold og da Mirjam Harkestad kom for å gå på skole i Larvik i August 1984, ble hun etter hvert en naturlig lokal leder og senere den første formann i Ungdomsrådet.
Fra Svanaug og Gunnar Harkestad kom som forstanderpar i November 1984, gikk han aktivt inn i ungdomsarbeidet. Samtidig som Ungdomsrådet hadde et relativt fritt mandat, hadde det også et klart ansvar overfor Eldsterådet. Arbeidet utviklet seg raskt og fredagskveldene ble ungdommenes kveld i Betania. Ikke så rent få av de som ble døpt i årene fremover var ungdommer. Ved en dåpshandling var det hele 9 som ble døpt! Noe av det som preget denne tiden sterkt, var den nød og omsorg som ungdommene hadde for hverandre.

 

 

 

 

9 unge skal døpes november 1987. Bak fra venstre Irene Thorsen, Tanja Sporsheim, Sissel
Pettersen (gift Lindhjem) , …? Foran fra venstre: Geir Larsen, Elisabeth Larsen (gift Axell),
Anita Riis, Roger Larsen og David Riis. Stående forst. Harkestad.

 

 

 

Ungdoms-musikken ca 1990. Stein Bjørnar Holand er musikk-leder.

Ved å klikke på bildet, får du en større versjon.

 

En viktig medarbeider i denne tiden, og flere år fremover, var Eigil Rognlien fra Langangen. Han la ned et stort arbeid og mye av sin fritid for ungdommene i Betania. Da han ble engasjert i arbeidet var han medlem i Evangeliehuset, Porsgrunn, men tok overflytting til Larvik. I ettertid er det ikke vanskelig å slå fast at Eigil Rognlien var et viktig menneskelig redskap i ungdomsarbeidet. Hans forkynnelse var klar og radikal og ungdommene ble satt på valg.
En spesiell episode fra den tiden kan det fortelles om her: En fredagskveld kom det inn en fremmed ungdom på møtet. Noen få kjente ham, men han var ellers ukjent. Det var tydelig at det var noe alvorlig som plaget ham og Rognlien forsto at han var besatt av en ond ånd. Han tok med seg menighetens forstander Gunnar Harkestad og de fikk gutten med seg ned i underetasjen i det gamle Betania. Her virket de onde kreftene så sterkt at gutten lå og freste og vred seg på gulvet. Rognlien spør da gutten: ”Hva er ditt navn?” ”Beelsebul”, svarer gutten og fråder. Da starter kampen om guttens sjel for alvor. Både Rognlien og Harkestad kjemper og ber i Jesu navn om at den onde ånd må drives ut av gutten, og den befales å forlate ham. Og underet skjer. Gutten blir fri. Helt rolig og avslappet kunne han gå opp igjen i salen og forandringen var meget merkbar! Gutten kom på noen møter fremover, men etter hvert var han ikke mer å se i ungdomsmiljøet.

Eigil Rognlien er en meget musikalsk mann og det er ikke få sanger han har skrevet og satt melodi til. Det ble naturlig for ham å drive menighetens ungdomsmusikk. Senere fikk den navnet ”Betania Country Choir”. De fremførte sanger med stor glede og begeistring. Og hvem husker ikke fra den tiden når de sang: ”Vi reiser hjem til Jesus, vi reiser hjem?”

 

 

De aller fleste gangene når den sangen ble fremført kunne man høre en aller annen fra salen som sa: ”Syng det siste verset en gang til!” Og for hver gang måtte jo koret synges flere ganger, til stor inspirasjon og glede. Helt på slutten av tiden med ”Betania Country Choir” ble det utgitt en kassett (bildene over) med deres sang og musikk. Senere grunnlag han ”MannPower”. Og de fortsatte med den friske og fine stilen som Eigil Rognlien var blitt kjent for. Både ”Betania Country Choir” og ”MannPower” er historie i dag, men minnene sitter igjen hos mange, gode minner!

Ole Andreas Hvatum (bildet) ledet i en del år lovsangskoret ”Makarios”. De var aktive med og sang, spesielt i
ungdomsmøtene. Fra 1997 har det vært et vekslende ungdomsarbeid i menigheten. Ingen ungdomsmusikk ar vært i funksjon. Arbeid er blitt drevet både i Jan Eilert Aakres tid og med Anne Kristin Haugland som ung-domspastor. Men høsten 2007 fikk Geir Larsen nød for ungdommene og satte i gang med ngdomsmøter.
Nå holdes de annenhver lørdagskveld og mange samles. Flere er blitt frelst gjennom vinteren og det legger et godt grunnlag for en ny fin tid i ungdomsarbeidet.

 arrow12_R.gif 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik