Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 KIRKESKIPET i BETANIA

Mange har vel lagt merke til båten / kirkeskipet som henger rett over flyglet i Betania. Menigheten fikk dette av Øyvind Davidsen, bror til Bjørg Skarboe en gang på 2000-tallet. «Kirkeskip» kan også referere til en skipsmodell, et votivskip, som er hengt opp i en kirke. I Nord-Europa, og spesielt i Skandinavia, har slike skip vært svært vanlige, og finnes fortsatt i mange kirker.

 

 

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik