Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

Grosserer Peter E. Bjerck var en sentral person i menigheten fra første dag. Han får derfor et eget lite avsnitt i denne historiske oversikten. Han ble født i januar 1877 og døde nær 84 år gammel i Larvik i 1960. Han kom til Larvik i 1897 og begynte sin karriere her som fullmektig i Mons Andersens firma. Stillingen som fullmektig hadde han inntil han overtok hele firmaet i 1920. Han fulgte firmaet med levende
interesse og stor dyktighet i alle år. Det ble også kjent over store deler av landet og han kunne glede seg over å ha mange fornøyde kunder.
Menighetsprotokollen fra starten i Betania i 1908 viser at han ble døpt som troende allerede i 1895, 18 år gammel. Da han kom til Larvik i 1897 var det en ”dissentermenighet” i virksomhet i byen og han ble medlem av denne.

Bjerck  var meget anerkjent i byen og han var den tid medlem av bystyret hvor han var innvalgt for Avholdspartiet. Omkring 1912 kjøpte han eiendom på Nanset og flyttet dit og fra da av var han ikke med i offentlig styre og stell. Utenom familien og firmaet var det Betania som fikk nyte godt av hans tid og evner.
Peter E. Bjerck var en meget bereist mann. Han likte å reise og var ivrig etter å studere de ting han handlet med. Da han var 80 år lærte han seg italiensk. Dette forteller mye om hans vitalitet. I Larvik var han en kjent person, og hans høyreiste skikkelse var et karakteristisk trekk i bybildet. Og i Bøkeskogen hørte han til blant
de trofaste vandrerne.

Menigheten i Betania var hans åndelige hjem i 52 år. Han var en aktet mann i menigheten og det sto stor respekt av ham. I begravelsen hans kunne forstander Trannum legge vekt på at ”han var en mann med en fast karakter som aldri hadde kompromisser i sitt gudsforhold. Når han avanserte til større oppgaver glemte han ikke sine medbrødre. Han var også klarsynt og var en kjenner av tiden. Han var høyt elsket, rakrygget i prøvelse, en bønnens mann og opptatt med evige ting. Misjonen sto hans hjerte nær, og han var i sin helhet til stor velsignelse for Guds sak”, sa forstander Trannum.
Grosserer Peter E. Bjerck var en betydningsfull mann som lot seg bruke av Gud til menighetens oppbygging. I ettertid kan vi stille oss spørsmål om hva den første tiden ville vært uten ham. Han plantet og han vannet, og Gud gav vekst gjennom ham og de andre som sto trofast med gjennom prøvelser.

  arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik