Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

1918 - 1931

Mellom 1918 og 1931 var det Peter E. Bjerck som sammen med Fredrik Olsen sto for ledelse av menigheten. Men mange tilreisende predikanter besøkte menigheten i disse årene. Vi kan her nevne Johan
Hartford, Severin Larsen, Conrad Johnsen og Anders Johnsen. Johan Magnussen var også mye i Larvik disse årene, og i tillegg var han på mange evangelistreiser rundt om i landet.
Like før jul i 1931 kom brødrene Knut og Jens Petersen som evangelister til Larvik. Det var evangelist Johan Magnussen som hadde vært på en konferanse i Fredrikstad og møtt dem. Straks de begynte sine møter ble Betania overfylt av mennesker og allerede i nyttårshelgen brøt vekkelsen løs. Knut Petersen måtte etter hvert dra til andre steder, mens Jens Petersen følte et sterkt ansvar for menigheten og de nyfrelste og bosatte seg i byen med sin familie. Han gjorde en forstanders gjerning og kan vel regnes som menighetens første forstander, selv om han ikke var ansatt som det. Han var nidkjær i sin tjeneste og mange ble vunnet for Jesus. Han sluttet i Larvik i 1934.
Arbeidet i menigheten pågikk jevnt i disse årene. Så mange ble frelst og døpt og lagt til menigheten, men nå begynte man også å se at de eldste ble hentet hjem til Jesus. Men så lenge nye kom og overtok stafettpinnen kunne arbeide gå videre.

arrow12_R.gif 

  

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik