Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

 1931 - 1954

I tider hvor menigheten ikke har hatt forstander har ledende eldste hatt ansvar for menighetens drift. I tiden 1931 -1947 var følgende forstandere i menigheten: 

 

Betania 19. januar 1937: Fra minnestunden etter byggmester Fredrik Olsen som døde 88 år gammel.

 

I Sundsdal tid ble det markert 35 årsjubileum for menigheten og 25 årsjubileum for lokalet Betania i 1943. Det ble da utgitt et jubileumsskrift. I tiden etter krigen kunne ikke menigheten ha forstanderbolig på grunn av restriksjoner og det var derfor mye predikantbesøk og noen sto i litt lengre tid, bl.a.: Johan Straume, Kristian Sundsdal og Olaf Deila.

Fra starten av i Haraldsgt 8 var det ikke kjeller i bygget. Men mens Bratlien var forstander ble kjelleren gravd ut og menigheten fikk et fint bønnerom. Mens Sundsdal var forstander ble Betania pusset opp, lillesalen ble lagt til storsalen og plattformen ble utvidet pga de økte musikkreftene. Og så gjorde vedrasjoneringen at taket innvendig måtte senkes og samtidig kunne galleriet utvides. Hele oppussingen ble ferdig til jubileet i pinsen 1943. 1. januar 1943 hadde menigheten 221 medlemmer og årsregnskapet viste en inntekt på hele kr 18.616,44 for 1942! Se JUBILEUMSSKRIFT 1908 - 1942

En gang sist på ’40-tallet, var det brann i lokalet. Det fortelles at Arthur Dyreng løp til Betania for å redde mest mulig. Brannen ble begrenset, men sannsynligvis ble ”tårnet” over hjørneinngangen fjernet i forbindelse med reparasjonen etter brannen.

 

Til venstre sees Asta Martisen (gift med Harald). Til høyre sitter Gudrun Gundersen (søster til Artur Gundersen). Årstall ukjent. Større bilde HER:

  arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik