Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 

1954 1984 

 

 I 1954 kjøpte menigheten forstanderbolig i Sverresgt 5 og fikk dermed et godt grunnlag for på ny å kalle forstanderfamilie til menigheten. Senere ble denne boligen solgt og Frankendalsv 16 ble forstanderbolig. I 1984 ble denne solgt og Frostvedtveien 97 ble ny bolig.

Se Skis omtale av menigheten på denne tiden.

Følgende har vært forstandere i tiden 1954 1984:

 

I Rems tid ble det markert 60 årsjubileum for menigheten og 50 årsjubileum for lokalet Betania i 1968. Monrad Nicolaysen var fast predikant ca et år 1970 71. I perioden uten forstander i 1983 84 var Erik Grinden ledende eldste

Eldste og tjenere i 1958. Foran fra venstre: Peter E. Bjerck,Ivar Trannum (forstander) og Reidar
Kristiansen. Bak fra venstre: Ludvik Lauritsen, A. C. Gundersen, Fritz A. Ramberg,Harald Mathisen og Arthur Dyreng

 

 

 

 

 

1971: Fra innsettelsen av forstander Knut Berg og kona. Han sitter nederst til venstre. På andre siden av bordet sitter (fra venstre) Nils Riis, Lars Kjøndal, Harald og Åse Storrønningen og Øyvind Hansen. Resten uidentifiserbare. Sigrid Grinden serverer. På høyse side sees (fra høyre) Gerd Solveig Skjølberg, Mai-Britt og Arne Rasmussen. Hans Grinden står og snakker med Elsa Skjerpen. Resten uidentifiserbare. Du finner et større bilde HER:

arrow12_R.gif 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik